Doksilan C 20

Kategorija:

Opis

Doksilan C 20

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Doksiciklin (u obliku doksiciklin-hiklata)  200 mg
Askorbinska kiselina   40 mg

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

Indikacije: Lečenje infekcija respiratornog trakta teladi (pneumonija, bronhopneumonija), svinja (atrofični rinitis, enzootska  pneumonija, pastereloza, pleuropneumonija) i živine (korica, CRD, infektivni sinuzitis, kolibaciloza, salmoneloza, psitakoza), kao i drugih infekcija  izazvanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin.

Kontraindikacije: Lek je kontraindikovan kod životinja preosetljivih na doksiciklin i druge tetracikline. Ne sme se davati preživarima sa funkcionalnim rumenom, konjima, kokama nosiljama konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: Ponekad, naročito posle duže primene leka u većim dozama, može doći i do gastrointestinalnih poremećaja praćenih prolivom, povraćanjem i anoreksijom. Takođe, moguće su reakcije preosetljivosti.

Ciljne vrste životinja: Telad, svinje, živina.

Doziranje i način primene:
Telad:

  • 1 g/20 kg t.m.

Svinje:

  • 1250-1500 g/ 1 t  hrane ili 500-750 g/1000 L vode za piće.

Živina:

  • 750 g/1000 L vode za piće (ekvivalent 20 mg doksiciklina/1 kg t.m.)

Lek se primenjuje u vodi za piće ili dodavanjem u hranu, jednom dnevno i terapija se sprovodi 3-5 dana, a najviše 7 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka : Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.

Karenca:
Meso:
Telad – 12 dana
Svinje – 10 dana
Živina –  7 dana

Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja 

Za primenu na životinjama.

Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:Izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja:   Lek se može izdavati  samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 3 h, na temperaturi do 25oC

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 24 h, na temperaturi do 25oC

Pakovanje: Kesica od alu-folije á  20 g, 100 g; kese á 500g i 1 kg i vreća á 5kg.

ATCvet kod: QJ01RV**

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o, Subotica 

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Doksilan C 20”