Proizvodni pogoni za veterinarske lekove i obezbeđenje kvaliteta FM Pharm-a su u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, Dobre laboratorijske i Dobre distributivne prakse, HACCP  kao i ostalim smernicama i direktivama koje propisuje naše zakonodavstvo i EU regulativa.

SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA STERILNE TEČNE I NESTERILNE ORALNE FARMACEUTSKE FORME

IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVE ZA VETERINU


SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA NESTERILNE ČVRSTE FARMACEUTSKE FORME

IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVE ZA VETERINU


SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA STERILNE TEČNE I NESTERILNE ORALNE FARMACEUTSKE FORME

IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, HRANE I ŠUMARSTVA - BUGARSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE


SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA NESTERILNE ČVRSTE FARMACEUTSKE FORME

IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, HRANE I ŠUMARSTVA - BUGARSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE


VETERINARSKA APOTEKA ZA IZRADU GALENSKIH I MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA

IZDATO OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - UPRAVE ZA VETERINU