Proizvodni program

OSTALI LEKOVI ZA UPOTREBU U VETERINI

kortikosteroidi
NSAIL (Nesteroidni antiinflamatorni lekovi)
Holagog