FM Pharm
Veterinarski lekovi

FM Pharm d.o.o. se bavi proizvodnjom, distribucijom i prodajom veterinarskih lekova u zemlji i inostranstvu. Integritet, posvećenost kvalititetu veterinarskih lekova i osećaj za potrebe naših korisnika doprineli su da postanemo lider u proizvodnji i prodaji veterinarskih lekova i značajan faktor zaštite zdravlja životinja i ljudi i zaštite životne sredine.

Zahtevajući od sebe i od drugih visoke etičke i profesionalne standarde postižemo visok kvalitet proizvoda koji se koriste u veterini. Aktivno učestvujemo na stručnim skupovima u našoj zemlji iz oblasti veterine. Poštujući međusobne razlike, prema saradnicima se odnosimo sa poštovanjem i uvažavanjem. Potpuno smo posvećeni prepoznavanju potreba komintenata i konstantno smo fokusirani na njihovo zadovoljenje. Aktivnim učešćem u životu društvene zajednice činimo je boljim mestom za život i rad.

Inovacije u veterini su ključ našeg razvoja i uspeha. Znamo da biti uspešna kompanija u proizvodnji veterinarskih lekova znači raditi zajedno, prevazilazeći organizacione i geografske granice. Težimo kontinuiranom unapređenju sopstvenih performansi, pažljivo pratimo rezultate i nastojimo da ukazano poverenje ne bude kompromitovano. Poštovanjem zakonske regulative dizajniramo kvalitet naših lekova i obezbeđujemo uvažavanje saradnika, kolega, korisnika i regulatornih organa.

Tokom 25 godina postojanja, FM Pharm d.o.o. je stekao zavidnu reputaciju na domaćem tržištu veterinarskih lekova, ostvarenu kroz dugogodišnju saradnju sa svim relevantnim veterinarskim institucijama Republike Srbije.