Sertifikati

Ovde možete preuzeti sertifikate za odgovarajuće serije veterinarskih lekova. Fajlovi sa sertifikatima su organizovani u tabove prema nazivu leka. Otvaranjem taba sa imenom leka, dobija se prikaz svih sertifikata za taj lek. Broj serije leka sadržan je u imenu fajla sa sertifikatom. Za preuzimanje je potrebno kliknuti na ime fajla-sertifikata, čime se fajl otvara u novom prozoru, a odabirom opcije "Save As" možete preuzeti dati fajl na vaš računar

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

202320222021

20232022

su_tabs]

[/su_tabs]

202320222021

20232022

202320222021

202320222021

20222021