Ovde možete preuzeti sertifikate za odgovarajuće serije veterinarskih lekova. Fajlovi sa sertifikatima su organizovani u tabove prema nazivu leka. Otvaranjem taba sa imenom leka, dobija se prikaz svih sertifikata za taj lek. Broj serije leka sadržan je u imenu fajla sa sertifikatom. Za preuzimanje je potrebno kliknuti na ime fajla-sertifikata, čime se fajl otvara u novom prozoru, a odabirom opcije "Save As" možete preuzeti dati fajl na vaš računar.

Neo-penicillin
2022 2021 2020
Neoamoxicillin P 20%
2022 2021 2020
Neoampicillin P 20%
2022 2021 2020
Neobendazole P
2022 2021 2020
Neobuton
2022 2021 2020
Neococcyn WSP
2022 2021 2020
Neocyclin LA
Neofloxacin-S 10%
Neofloxacin 10%
Neofloxacin P 10%
2022 2021 2020
NEOFOS
2022 2021 2020
Neoli-spec
2022 2021 2020
Neomulin 20%
2022 2021 2020
Neopen
Neopen LA
2022 2021
Neositol
2022 2021 2020
Neostrep
Neosulf inj
NEOTULATHROMYCIN
2022
Neotyl 20%
2022 2021 2020
Neotyl 200
2022 2021 2020
Neovit AD3E
2022 2021 2020
Streptomycin 20%
Streptomycin P