Informacije i farmakovigilanca

INFORMACIJE
DIREKTOR

Srđan Marković, DVM
Telefon: +381 (0) 24/627-100
email: srdjancp@gmail.com
OPŠTE INFORMACIJE

Silvija Farkaš, DVM
email: silvija.ncp@gmail.com
PRODAJA

Srđan Marković, DVM
Telefon: +381 (0) 24/627-100
email: srdjancp@gmail.com

Dalibor Mićanović
Telefon: +381 (0) 24/627-104
email: dalibor.fmpharm@gmail.com

Jasenka Jović
Telefon: +381 (0) 24/627-105
email: jasenka.fmpharm@gmail.com
POVRAT ROBE I PRIJAVA FARMAKOVIGILANCE
Srđan Marković, DVM
Telefon: +381 (0) 24/627-100
email adresa: srdjancp@gmail.com

OBRAZAC ZA POVRAT ROBE I PRIJAVU FARMAKOVIGILANCE