Proizvodni program

OSTALI LEKOVI ZA UPOTREBU U VETERINI

kortikosteroidi
NSAIL (Nesteroidni antiinflamatorni lekovi)
minerali
Holagog

GALENSKI PRIPRAVCI ZA UPOTREBU U VETERINI