Proizvodnja

Proizvodni pogoni za veterinarske lekove FM Pharm-a su u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, HACCP, kao i ostalim direktivama i smernicama koje propisuje naše zakonodavstvo i EU regulativa.
SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA NESTERILNE ČVRSTE FARMACEUTSKE FORME IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVE ZA VETERINU
SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA STERILNE TEČNE I NESTERILNE ORALNE FARMACEUTSKE FORME IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVE ZA VETERINU
SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA STERILNE TEČNE I NESTERILNE ORALNE FARMACEUTSKE FORME IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, HRANE I ŠUMARSTVA – BUGARSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE
SERTIFIKAT DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA NESTERILNE ČVRSTE FARMACEUTSKE FORME IZDAT OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, HRANE I ŠUMARSTVA – BUGARSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST HRANE
VETERINARSKA APOTEKA ZA IZRADU GALENSKIH I MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA IZDATO OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVE ZA VETERINU