Proizvodnja

Proizvodni pogoni za veterinarske lekove i obezbeđenje kvaliteta FM Pharm-a su u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, Dobre laboratorijske i Dobre distributivne prakse, HACCP  kao i ostalim smernicama i direktivama koje propisuje naše zakonodavstvo i EU regulativa.