Microform 10 45

Description

Microform 10 45

DODATAK HRANI ZA ŽIVOTINJE

Sastav za 1 g:

E 297 – Fumarna kiselina                               175 mg
E 236 – Mravlja kiselina                                  100 mg
E 296 – D,L-Jabučna kiselina                          70 mg
E 330 – Limunska kiselina                               35 mg
E 338 – Ortofosforna kiselina                          35 mg
Nosač do                                                          1 g

Proizveden od: hidrogenizovanog palminog ulja i kalcijum karbonata.

Delovanje: MICROFORM 10/45 je mikroinkapsulirani zakišeljivač hrane za životinje. 

S obzirom da nizak nivo pH u digestivnom traktu štiti životinje od delovanja štetnih bakterija, ova specijalno formulisana  kombinacija organskih i  neorganskih kiselina stabilizuje crevnu mikrofloru,  deluje podsticajno na probavu  tako što  poboljšava varenje i resorpciju proteina i drugih hranljivih  materija i smanjuje rizik od dijareje. Kod mladih životinja do perioda zalučenja mleko majke  je  izvor mlečne kiseline koja obezbeđuje potreban nivo želudačne pH. Nakon zalučenja produkcija kiseline u digestivnom traktu mladih životinja često je nedovoljna za smanjenje pH i efikasno varenje  proteina, pa Mikroform 10/45 obezbeđuje  kontinuitet  u održavanju  povoljnih  uslova  u digestivnom traktu i  daje   potporu  u adaptaciji  mladih  životinja  u  ovom periodu.  Tehnologija mikroinkapsulacije omogućava postepeno oslobađanje aktivnih sastojaka tokom prolaska kroz  digestivni trakt,  a posebno u njegovim zadnjim partijama, čime se postiže maksimalan efekat preparata.  Mikroform 10/45 sprečava rast štetnih bakterija kao što su : E.coli, Salmonella i druge, kao i njihovu   migraciju u  prednje partije digestivnog trakta.

Koristi se u cilju sprečavanja probavnih smetnji i proliva; kao potporna terapija kod enterita uzrokovanih štetnim bakterijama, naročito u periodu nakon zalučenja; za poboljšavanje varenja i resorpcije proteina i drugih hranljivih materija, te povećanje dnevnog prirasta i poboljšanje konverzije hrane.

Način davanja: Namenjeno za mešanje sa hranom po preporučenim količinama i to za:

Prasad u periodu zalučivanja  2,5-8 kg / tona hrane 

Preživari  4-8 kg / tona hrane

Svinje u rastu 2,5-5 kg / tona hrane 

Kunići 3-7 kg / tona hrane

Svinje u tovu 2-2,5 kg / tona hrane

Živina u tovu 2,5 kg / tona hrane 

Krmače  2-2,5 kg / tona; 5 kg / tona za vreme bolesti jednokratno, 

(zadnjih 20 dana graviditeta i u periodu laktacije)

Čuvanje: Čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 25 °C.
Čuvati van domašaja dece.

Ograničenje primene:  Nema ograničenja.

Upozorenje:  Nema posebnih upozorenja.

Rok upotrebe: 2 godine

Veterinarski kontrolni broj: αRS-31-023

Proizvod proizveden po proizvođačkoj specifikaciji.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Microform 10 45