Phenylbuthazone P

Description

PHENYLBUTAZONE P

Sastav: 1 g praška sadrži : Fenilbutazon 200 mg.

Dejstvo: Fenilbutazon je nesteroidno antiinflamatorno sredstvo (NSAIL) koje poseduje analgetičko, antipiretičko i antiinflamatorno   delovanje, zatim inhibiše agregaciju trombocita i povećava izlučivanje mokraćne kiseline (urikozurija). On takođe može povećati aktivnost mikrokrozomalnih enzima jetre i retenciju vode i elektrolita u bubrezima.

Indikacije: Preparat je namenjen za upotrebu kod konja u terapiji mnogih bolnih inflamatornih stanja koja uključuju meko tkivo. Posebno se koristi u terapiji lokomotornih poremećaja, u cilju  olakšanja bola i redukcije inflamatornog procesa, kod osteoartroze, burzitisa, laminitisa i miozitisa. Phenylbuthazone P prašak  je indikovan i kao antipiretik, kod virusnih respiratornih infekcija.

Aplikacije i doze: Lek se aplikuje peroralno, pomešan sa manjom količinom hrane (zobi ili mekinja).

Na svakih 450 kg t.m., u zavisnosti od individualne reakcije na tretman, preporučuju se sledeće doze:

Prvog dana udarna doza: 10 g praška 2 puta dnevno (ekvivalentno 4,4 mg/kg t.m. fenilbutazona po svakom davanju).

Drugog do četvrtog dana doza održavanja: 5 g praška 2 puta dnevno (ekvivalentno 2,2 mg/kg t.m. fenilbutazona po svakom davanju) Ukoliko nema evidentnih poboljšanja posle 4-5 dana  treba  prekinuti  tretman. Seno može usporiti apsorpciju fenilbutazona, pa se ne preporučuje ishrana senom tokom tretmana.

KontraindikacijeLek se ne daje životinjama preosetljivim na glukokortikoide i nesteroidne antiinflamatorne lekove, zatim životinjama koje imaju gastritis, enteritis ili gastroenteritis,  kao i  životinjama  sa infekcijom jetre,  bubrega i srca.
Ne sme se davati zajedno sa aminoglikozidima.

Ne preporučuje se aplikacija ovog leka sportskim konjima 21 dan pre trke zbog dopinga.

Ne davati konjima čije je meso namenjeno za ljudsku ishranu.

Neželjena dejstva: preparat može, naročito u većim dozama, kod tretiranih životinja izazvati anoreksiju, depresiju, kolaps,  hemoragičnu dijatezu, poremećaj hematopoeze (leukopenija, trombocitopenija, anemija),  povraćanje,  poremećaje  funkcije jetre i  bubrega,  retenciju vode i  elektrolita sa pojavom  edema,  petehijalna krvarenja po mukoznim membranama,  erozije i  grizlice u  usnoj duplji i  digestivnom traktu.  Moguća je pojava alergijske reakcije.

Upozorenje: Životinjama mlađim od šest nedelja i starijim životinjama, ukoliko je indikovan, fenilbutazon davati oprezno i u manjim dozama.

Ne preporučuje se davanje životinjama u hipovolemičnim i hipotenzivnim stanjima, zbog rizika od povećane renalne toksičnosti.

Izbegavati davanje leka pre partusa.

KarencaZabranjena je upotreba kod životinja namenjenih za ishranu ljudi. Dozvoljena je upotreba kod konja čije meso nije namenjeno za ishranu ljudi.

Napomena: Obavezno pranje ruku posle manipulisanja lekom, izbegavati da preparat dođe u kontakt sa očima, a u slučaju kontakta isprati oči vodom. Takođe se preporučuje i upotreba zaštitne maske radi sprečavanja udisanja praška, a ako do toga ipak dođe, potražiti pomoć lekara.

Način čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phenylbuthazone P