Ketoban energy

Description

Ketoban energy

 ENERGETSKI DODATAK HRANI ZA ŽIVOTINJE

Sastav: 1 L  rastvora sadrži:

Propilen glikol ( E1520)                0,9 L

Nikotinamid                                0,02 kg

Prečišćena voda                         0,1 L;

Delovanje: Ketoza je metabolički poremećaj koja ima najveći značaj kod krava muzara i nastaje kada su potrebe za energijom,  a posebno za ugljenim hidratima veće nego što se u organizam  unosi hranom.  Ishod ketoze je često neizvestan, oporavak može biti dug,  a  neke  životinje dožive bespovratne posledice ( naročito  na jetri i  više nikada ne  postižu mlečnost kakvu su  imale u  prethodnoj ili  prethodnim laktacijama).

Ketoban energy ima izraženo antiketogeno, antisteatozno i glukogeno dejstvo jer u sebi sjedinjuje dve osnovne komponente – propilen glikol i nikotinamid,  koje svaka  na svoj način utiču na popravljanje metaboličkih poremećaja. Propilen glikol, kao prekursor  glukoze, vrlo brzo podiže nivo u krvi  ove najznačajnije energetske materije,  čime se daje impuls za obustavljanje enormne  mobilizacije slobodnih masnih kiselina  iz masnih depoa  i povećano stvaranje ketonskih tela u jetri.  Nikotinamid se sa uspehom koristi kod poremećaja funkcije jetre, smanjujući mobilizaciju masti iz telesnih depoa. Time se sprečava prekomerno stvaranje slobodnih masnih kiselina i ketonskih tela.  Nikotinamid  potpomaže razgrađivanju triglicerida u jetri te na taj način  ubrzava njenu regeneraciju.

 Način davanja :

Krave – 300 ml dnevno, 5 dana pre i 5 dana posle telenja.

Ovce  – 100 ml dnevno, 5 dana pre i 5 dana posle jagnjenja.

U slučaju povećanih potreba:

Krave  500 ml dnevno, podeljeno u dva davanja u toku 5 do 10 dana.

Ovce – 200 ml dnevno, podeljeno u dva davanja, u toku 5 do 10 dana.

Ketoban  se daje oralno, bocom ili pomešan sa hranom.

UpozorenjeNema posebnih upozorenja.

Ograničenje primene:  Nema ograničenja. 

Napomena: Pre upotrebe bocu dobro promućkati. 

Način čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe2 godine. 

Veterinarski kontrolni broj: aRS-31-023

Proizvod proizveden po proizvođačkoj specifikaciji.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ketoban energy