Neovit E + Se

Description

Neovit E + Se

Mineralno-vitaminski dodatak hrani za životinje.

Sastav:  1 ml  rastvora sadrži:  

 VITAMIN E  ( E307)                     20 mg;  

Natrijum selenit 5H2O  ( E8)      0.5 mg

Delovanje:

Vitamin E i selen kao snažni antioksidansi štite ćelijske membrane i na taj način obezbeđuju normalno funkcionisanje tkiva  ( mišićnog, nervnog, endokrinih žlezda idr.)  i imunološkog sistema. Koristi se u cilju smanjenja učestalosti pojave mišićne distrofije kod jagnjadi i teladi, u uslovima smanjenog unosa vitamina E i   selena putem hrane,  steriliteta  i depresije rasta i razvoja ploda, kao i cilju smanjenja efekata stresa.

Način davanja: Rastvor se daje rastvoren u vodi za piće:

Konji, goveda:15-25 mL/ životinji

Krave: 10-20 mL/životinji

Ovce, koze : 3-5 mL/životinji

Krmače: 5-10 mL/životinji

Ždrebad,telad: 5-8 mL/životinji

Jagnjad, jarad: 1-2 mL/životinji

Prasad: 0,5 – 1 mL/životinji

Psi: 1-5 mL/životinji

Mačke, kunići: 1 mL/životinji

Živina: 3 mL/L vode za piće

Roditeljska jata: 6 mL/L vode za piće

Pilići. 10mL/100 pilića

Pačići, ćurići, guščići: 20mL / 100 životinja

Patke: 30-40 mL/ 100 životinja

Guske: 50 mL/100 životinja

Ćurke: 70-80 mL/ 100 životinja

Davanje se može ponoviti posle 7 dana.

Ograničenje primene: Ne davati nosiljama konzumnih jaja. 

Upozorenje: Nema posebnih upozorenja

Način čuvanja: Čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 1 godina

Proizvedeno po proizvođačkoj specifikaciji

Veterinarski kontrolni broj: αRS-31-023

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neovit E + Se