BUTAFOSFAN B12 GLUCOSE

Description

BUTAFOSFAN B12-GLUCOSE

Sastav: 1ml rastvora sadrži :
Butafosfan   20mg/ml
Glukoza   300mg/ml
B12   10µg/ml
Pomoćne supstance   do 1 ml

Indikacije: Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12: 

  • poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti 
  • prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja 
  • kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom 
  • stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma

Aplikacije i doza:
Lek se aplikuje u vodi za piće 3-5 dana u dozi koja iznosi za:               

Živinu: 1 ml na 1 L vode za piće

Golubove: 1 ml na 1 L vode za piće

Svinje: 0.5 ml na 1 L vode za piće

(1 ml = 20 kapi)

Neželjena dejstva: Nisu zapažena.

Kontraindikacije : Nisu poznate.

Karenca: Nema ograničenja.

Način čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.
Čuvati van domašaja dece. 

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara. 

Rok upotrebe: 1 godina. 

Pakovanje: 500 ml