Etamsylate

Description

Etamsylate

Etamsilat (dietilamin 2,5 dihidroksi-benzensulfate) je sintetski antihemoragični i angioprotektivni lek, koji deluje na prvi stepen hemostaze. Poboljšanjem adhezivnosti trombocita i obnavljanjem kapilarnog otpora smanjuje mogućnost krvarenja. Etamsilat nema vazokonstriktorni efeka, ne utiče na fibrinolizu, niti modifikuje faktore koagulacije.

Sastav: 1 ml rastvora sadrži: Etamsilat 125 mg.

Indikacije:
U hirurgiji
– Prevencija i lečenje pre- i postoperativnih kapilarnih krvarenja. 
U internoj medicini
– Prevencija i lečenje kapilarnog krvarenja bilo kog porekla i lokalizacije, hematurija, melena, epistaksis, krvarenja desni.


Doziranje: 5-10 mg etamsilata/kg t.m. Primenjuje se oralno i parenteralno kod svih vrsta životinja. Lečenje traje do postizanja željenog efekta (najčešće jedan dan, mada se može ponavljati tokom 2-3 dana u cilju kontrole krvarenja).

Napomena: Samo za primenu na životinjama. Nakon otvaranja bočice lek iskoristiti odmah.

Način čuvanja: Čuvati u  originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 1 godina.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Etamsylate