Phenylbuthazone

Description

Phenylbuthazone

Sastav: 1 ml  rastvora sadrži Fenilbutazon 200 mg.

Dejstvo: Fenilbutazon je nesteroidno antiinflamatorno sredstvo (NSAIL) koje poseduje analgetičko, antipiretičko i antiinflamatorno dejstvo, inhibira agregaciju trombocita i povećava izlučivanje mokraćne kiseline (urikozurija). On takođe može povećati aktivnost mikrozomalnih enzima jetre i retenciju vode i elektrolita u bubrezima.

Indikacije: Preparat je namenjen pre svega za terapiju traumatskih, reumatskih i infektivnih artritisa, koji mogu nastati sekundarno kao posledica pulmonalnih ili septikemičnih infekcija.Kod pasa je naročito indikovan u lečenju luksacija, tendosinovitisa, tendinitisa, burzitisa, istegnutosti mišića, miozitisa i posteriorne paralize a kod konja kod upale kopita i limfangitisa. Takođe, namenjen je za terapiju inflamacije mekih tkiva i za olakšanje bola, usled nastalih rana, fraktura, modrica itd.

Aplikacija i doze: Lek se aplikuje  konjima i psima, u dnevnoj dozi koja iznosi za:
Konje: 1 ml/45 kg t.m.  jednom dnevno, maksimalno 5 dana;
Psi: 1 ml/16 kg  t.m. svakih 12 sati, maksimalno 2 dana.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na glukokortikoide i nesteroidne antiinflamatorne lekove, zatim životinjama koje imaju gastritis, enteritis ili gastroenteritis (naročito posle p.o primene), kao i životinjama sa infekcijom jetre, bubrega i srca. Ne sme se davati zajedno sa aminoglikozidima. Ne preporučuje se aplikacija ovog leka sportskim konjima 21 dan pre trke zbog dopinga. Ne davati konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Neželjena dejstva: Preparat može, naročito u većim dozama, kod tretiranih životinja izazvati anoreksiju, depresiju, kolaps, hemoragičnu dijatezu, poremećaj hematopoeze (leukopenija, trombocitopenija, anemija), povraćanje, poremećaje funkcije jetre i bubrega, retenciju vode i elektrolita sa pojavom edema, petehijalna krvarenja po mukoznim membranama, erozije i grizlice u usnoj duplji i digestivnom traktu. 

KarencaZabranjena je upotreba kod životinja namenjenih za ishranu ljudi. Dozvoljena je upotreba kod konja čije meso nije namenjeno za ishranu ljudi.

Napomena: 
Fenilbutazon poseduje izrazito visok afinitet prema proteinima plazme, pa istovremena primena drugih lekova može imati za posledicu promenu distribucije, povećanje aktivne koncentracije i potencijalno ispoljavanje neželjenih efekata tih lekova. Ukoliko se pojavi žutica, gastrointestinalni poremećaji (melena) i poremećaji krvne slike, terapiju treba odmah prekinuti.

Čuvanje: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi od 2-80C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phenylbuthazone