Coffein anhydrous-Sodium benzoate

Description

Coffein anhydrous-Sodium benzoate

Sastav:  1 ml  rastvora  sadrži:
Kofein anhidrat                     230 mg
Natrijum benzoat                  270 mg
Pomoćne supstance               do 1 ml

Dejstvo: Kofein deluje ekscitativno, analeptički, tonično na centralni nervni sistem, vazomotorne centre i srce. Pojačavanjem kontrakcija srčanih vlakana pojačava se rad srca. Preko vazomotornog centra izaziva vazokonstrikciju arteriola, naročito u području splanhnikusa. Prouzrokuje vazodilataciju moždanih, koronarnih i bubrežnih krvnih sudova (sa povećanjem diureze). Nadraživanjem centra za disanje poboljšava respiraciju.

Indikacije: Kolaps srca i krvnih sudova. Insuficijencija srca i krvotoka kod raznih bolesti, umora i napora. Trovanje narkoticima (antidot).

Aplikacija i doze: Aplikacija se vrši po potrebi, a može se i ponoviti.
Konji, goveda: 10-20 ml;
Svinje, ovce: 2-4 ml;
Psi: 0,4-4 ml;
Mačke: 0,2-4 ml.

Kontraindikacije: Kontraindikovano je davanje ovog leka kod nekompenzovanih srčanih mana, ozbiljnijih miodegeneracija i paralize perifernih krvnih sudova.

Neželjena dejstva: Nisu poznata.

Karenca: Nema ograničenja.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

Način čuvanja: Čuvati u originalnoj ambalaži, na temperaturi do 250C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 1 godina

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Coffein anhydrous-Sodium benzoate