Procain hydrochloride 5%

Description

Procain Hydrochloride 5%

Sastav: 1 ml rastvora sadrži prokain-hidrohlorid 50 mg.

Delovanje: Prokain spada u sintetske lokalne anestetike. U poređenju sa kokainom znatno manje je toksičan, ne izaziva euforiju i toksikomaniju, tj. nema opšte dejstvo. Njegov vodeni rastvor je stabilan i neutralan. Nedostatak mu je što se slabo resorbuje kroz sluzokožu, pa se za anesteziju sluzokože i ne upotrebljava.

Indikacije: Sve vrste lokalnih anestezija.

Aplikacije i doza : Infiltraciona anstezija se izvodi 5% tnim rastvorom.

Velikim životinjama se daje oko operacionog polja i u njegovu osnovu po 0,8 ml, a malim 0,2 ml.

Za infiltracionu ansteziju ukupna  količina rastvora ne treba da prelazi:

goveda preko 24 ml;

konji preko 16 ml;

svinje preko 4 ml;

psi (srednje veličine) 2,8 ml.

Dejstvo nastupa posle 5-10 minuta, a traje 15-16 minuta.

Za sprovodnu (regionalnu) anasteziju upotrebljava se 5% rastvor.

Za anesteziju nerava većih područja tela, ekstremiteta i glave daje se :

konji 5-15 ml;

goveda 10-20 ml;

svinje 2-4 ml;

psi 0,2-0,4 ml.

Ista doza je i za paravertebralnu ansteziju (carski rez, laparatomija, rumenotomija).

Za dijagnozu šepavosti, konju se daje 3-5 ml 5% rastvora oko nerva.

Za epiduralnu anesteziju (ginekologija, operacija na zadnjem delu tela) koristi se 5% rastvor,
a doze zavise od veličine i rase životinja:

konji 4-8 ml;

goveda 8-20 ml;

psi 0,4-4 ml.

Rastvor mora biti zagrejan na telesnu temperaturu

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Neželjena dejstva: Nisu poznata.

Karenca: Nema ograničenja.

Napomena: S obzirom na različitost zahvata, njihovu svrhu, trajanje, mesta izvođenja, šarolikost pacijenata – nije moguće dati doze i način aplikacije za svaki pojedinačni slučaj. U vezi s tim treba koristiti uputstva iz priručnika operacione tehnike.

Čuvanje: Čuvati u  originalnom pakovanju, na temeperaturi do 250C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

Rok upotrebe: 1 godina.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Procain hydrochloride 5%