Neocolistin P

Description

Neocolistin P

ALIMS   SKL   UZK

Sastav1 g oralnog praška sadrži

Aktivne supstance: 

Kolistin sulfat 4.800 000i.j./g

Pomoćne supstance:

Dekstroza monohidrat do 1 g

Indikacije: Terapija oboljenja gastrointestinalnog trakta svinja  i brojlera izazvanih bakterijama osetljivim na kolistin sulfat (pre svega E.coli i neinvazivni sojevi Salmonella spp.)

Kontraindikacije: Preosetljivost na polimiksine i oštećenje bubrega.

Neželjena dejstva: Reakcija preosetljivosti na polimiksine. Ukoliko se primene više doze od propisanih, tokom dužeg vremena može doći do oštećenja bubrega.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri

Doziranje i način primene: Lek Neocolistin P se živini daje u vodi za piće u dozi od 10g/ 40 L vode tokom 5 dana.
Svinjama se lek može dati u vodi za piće, mleku ili hrani u dozi od:

  • 10g leka na 40 L vode ili mleka;
  • 10g leka na 20 kg hrane tokom 5 dana.

Živini treba uskratiti davanje vode 1 sat pre aplikacije leka putem vode za piće.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Dnevno praviti svež rastvor leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktcije: Lek se može primeniti tokom graviditeta i laktacije.

Karenca: Meso i jestiva tkiva nisu za ljudsku upotrebu tokom tretmana i 2 dana od poslednjeg davanja leka.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićen od svetlosti i van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: Upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon rekonstrukcije u vodi: Upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: Upotrebiti odmah.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa zakonskom regulativom.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na  recept veterinara.

Pakovanje: Kesa od 100g i 500g.

ATCvet kod: QA07AA10

Proizvođač: “FM PHARM“ d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neocolistin P