Neofenicol 10%

Description

Neofenicol 10%

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL oralnog rastvora Neofenicol 10% sadrži.

Aktivna supstanca:

Florfenikol 100mg

Pomoćne supstance:

Polietilenglikol 400.

Indikacije:
Svinje:
respiratorne infekcije svinja udružene sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella cholearensis i Streptococcus suis tip 2-infekcija.
Živina: respiratorna oboljenja živine  i drugih bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.

Kontraindikacije: Postojanje saznanja o prethodnim alergijskim reakcijama životinje na florfenikol. Lek se ne daje životinjama koje ne pripadaju navedenim ciljnim vrstama, kao ni priplodnim jedinkama. Lek ne treba davati nosiljama konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: Kod svinja se ponekad, posle upotrebe ovog leka može javiti  prolazna dijareja i/ili otok i/ili crvenilo kože oko anusa.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i živina.

Doziranje i način primene: Lek se daje rastvoren u vodi za piće.
Svinje: Dnevna doza florfenikola je 10 mg/kg t.m. što je ekvivalent 1,0-1,5 mL leka/l pijaće vode, ako je prosečna konzumacija vode 2,5 L /dan. Preporučuje se da  terapija traje 5 uzastopnih dana.
Živina: Dnevna doza florfenikola je 20 mg/kg t.m. u vodi za piće. Za živinu do 4 nedelje starosti medikacija vode za piće se vrši sa 150 mg florfenikola po litru vode (što je 150 mL leka/100 L vode). Za živinu stariju od 4 nedelje 200 mL leka treba rastvoriti u 100 L pijaće vode. Dužina trajanja tretmana: 5 uzastopnih dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka za primenu na životinjama: Lek rastvoren u vodi za piće upotrebiti u roku od 24 h.

Lek koristiti samo kod ciljanih vrsta. Ne koristiti lek u cilju prevencije oboljenja.

Karenca:
Svinje:
meso tretiranih svinja nije za ljudsku upotrebu tokom trajanja tretmana kao i 20 dana nakon poslednje aplikacije leka.
Živina: meso tretirane živine nije za ljudsku upotrebu tokom trajanja terapije kao i 3 dana nakon poslednje aplikacije leka.

Lek ne davati kokoškama čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja 

Za primenu na životinjama. 

Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Ne davati suprasnim krmačama, životinjama namanjenim za priplod, životinjama u laktaciji kao i nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Izbegavati drektan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.

Predoziranje:

Posle davanja trostrukih preporučenih doza prasadima primećuje se smanjen unos hrane i vode. Nekon davanja petostrukih preporučenih doza javlja se povraćanje. U slučaju predoziranja obustaviti davanje leka i primeniti simptomatsku terapiju.

Nema podataka o štetnim efektima nakon oralnog davanja dvostruke preporučene koncentracije florfenikola tokom tri uzastopna dana.

Interakcije:

Lek se ne daje zajedno sa baktericidnim lekovima. Eritromicin, klindamicin, linkomicin i tilozin antagonizuju dejstvo florfenikola.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do  25oC. Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja 21 dan čuvanjem na temperaturi  do 25oC. Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće 24 časa čuvanjem na temperaturi do 25oC.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se izdaje na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: Nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 21 dan.

ATCvet kod: QJ01BA90

Pakovanje: Boca od polietilena sa 1000 mL oralnog rastvora, zatvorena zatvaračem sa navojem.

Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neofenicol 10%