Neosulf P

Description

Neosulf P

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Sulfadimidin natrijum 100 mg
Trimetoprim 20 mg

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog (gastritis, enteritis, salmoneloza, dizenterija), respiratornog (bronhitis, pneumonija) i urogenitalnog trakta (metritis, pijelitis, cistitis, pijelonefritis) i sekundarnih bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju sulfadimidina i trimetoprima.

Kontraindikacije: Upotreba leka je kontraindikovana kod životinja preosetljivih na aktivne komponente leka, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja, odraslim konjima i odraslim preživarima.

Neželjena dejstva: Kontinuirano davanje leka može izazvati oštećenje bubrega, kristaluriju, nekrozu jetre, hepatitis, povraćanje, dijareju, anoreksiju, alergiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju i trombocitopeniju.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Telad, ždrebad, prasad i brojleri.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje dodavanjem u hranu (svinje,živina) ili pomešan u manjoj količini mleka ili vode i primenjen individualno (telad, ždrebad). Ukupna dnevna doza leka za sve vrste životinja iznosi 10 g praška na 40 kg telesne mase. Terapija traje 4-5 dana, a maksimalno 7 dana.

Prilikom masovnog tretiranja dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom brašnaste hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah. Životinjama lek treba dati u jednom obroku da bi se postigla terapijska koncentracija u organizmu u što kraćem vremenskom periodu.

Prilikom masovnog tretiranja, radi preciznijeg doziranja, treba grupisati životinje prema telesnoj masi.

Kod teladi i ždrebadi lek mešati mlekom ili vodom neposredno pre davanja. Lek dati putem boce za napajanje.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek pomešan sa hranom ili pomešan u vodi ili mleku upotrebiti odmah. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju reakcije preosetljivosti, prekinuti davanje leka, aplikovati antihistaminike i glukokortikoide. Preparat primenjivati samo kod onih kategorija životinja za koje je indikovan.

Karenca:

Meso: 10 dana

Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi i konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25oC.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon mešanja sa malom količinom vode (mleka): upotrebiti odmah

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

InterakcijeSulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Urea pojačava efikasnost sulfonamida pojačavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Oksifenbutazon, fenilbutazon i salicilati smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačavaju njihov efekat. Nekrotično tkivo i gnoj su antagonisti sulfonamida zato što sadrže PABA. Vitamini B kompleksa kao što su nikotinamid, nikotinska kiselina, folna kiselina i holin antagonistički deluju na sulfonamide.

PredoziranjePosle duže primene sulfonamida dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i CNS-a. Takođe, sulfonamidi mogu da prouzrokuju i neurotoksične efekte kod goveda i živine kao što su periferni neuritis (nervus shiaticus, n. brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih vlakana. Ova stanja su naročito primećena kod goveda posle i.v. primene visokih doza sulfonamida, a kod živine posle duže upotrebe u hrani.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Ostali podaci

Pakovanje:

Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 20g gotovog proizvoda.

Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 100g gotovog proizvoda.

Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 500g gotovog proizvoda.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW03

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neosulf P