Neotyl 200

Description

Neotyl 200

Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivne supstance:

Tilozin-tartarat       200 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol           8 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

Indikacije: Lečenje respiratornih, gastrointestinalnih  i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin.

Kontraindikacije: Preparat se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin. Ne daje se konjima i malim herbivorima kod kojih može izazvati fatalnu dijareju.

Neželjena dejstva: Lek se ne sme davati konjima i drugim ekvidama. Kod vrlo male prasadi može dovesti do šoka i uginuća, pa ga ne treba davati prasadi čija je telesna masa manja od 10 kg.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje intramuskularno jednom dnevno u dozi koja iznosi za:

Goveda:

  • 3 mL leka na 100 kg t.m.

Ovce i koze:

  • 1,5 mL leka na 50 kg t.m.

Svinje:

  • 1 mL leka na 20 kg t.m.

Psi:

  • 0,5 mL leka na 10 kg t.m.

Terapija traje 3-5 dana.

Ne aplikovati na jedno mesto više od 5 mL kod malih životinja (svinje, ovce, koze) i ne više od 10 mL kod goveda.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima. Na jedno injekciono mesto ne sme se aplikovati više od 10-15 ml preparata govedima i 5 ml ovcama, kozama i svinjama.

Karenca: Meso i jestivi organi tretiranih goveda i svinja nisu za upotrebu tokom trajanja terapije, kao i 21 dan od poslednje primene leka, a ovaca i koza 8 dana. Mleko lečenih životinja se ne koristi za ishranu ljudi u toku trajanja terapije kao ni 4 dana od poslednje primene leka.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Lek se ne sme davati konjima i drugim ekvidima. Kod vrlo male prasadi može dovesti do šoka i uginuća, pa ga ne treba davati prasadi čija je telesna masa manja od 10 kg.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Nema ograničenu primenu u toku graviteta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom,odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati. Izbegavati slučajno samoubrizgavanje, a ako do njega dođe potražiti savet lekara.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do 25˚C.
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

Pakovanje: Bočica od obojenog stakla, zatvorena čepom od brombutil-izoprena i aluminijumskim poklopcem á 50 ml i á 100 ml.
Spoljašnje pakovanje kartonska kutija.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neotyl 200”