Neococcyn WSP

Category:

Description

Neococcyn WSP

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 g praška sadrži:

Aktivne supstance:

Amprolijum – hidrohlorid                       200 mg
Sulfakvinoksalin – natrijum                    200 mg

Pomoćne suptance:

Glukoza monohidrat       do 1 g

Indikacije: Prevencija i lečenje kokcidioze pilića u tovu (uzrokovane sa E.tenellaE. acervulina, E. brunetti, E. maxima), ćurića u tovu (uzrokovane sa E. adenoides, E. gaopavonis i E. meleagridis), kao i uzročnika kokcidioze kod živine u odgoju.

Kontraindikacije: Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Neželjena dejstva: Ponekad kod tretiranih životinja, a naročito posle primene većih doza i u toku dužeg vremenskog perioda može doći do pojave inapetence, povraćanja i dijareje.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Pilići i ćurići u tovu, živina u odgoju. 

Doziranje i način primene:

Način primene:
Upotreba dodavanjem u hranu.
Lek se daje umešan u hranu.

Doziranje:
Pilići (brojleri i nosilje u odgoju):
-do 6 nedelja starosti
2 kg leka po 1 toni hrane, odnosno 20 g leka na 10 kg hrane;
-od 6-14 nedelje starosti
1.3 kg leka po 1 toni hrane, odnosno 13 g leka na 10 kg hrane;
– od 14 nedelja starosti do 2 nedelje pre očekivanog pronošenja (nosilje u odgoju):
640g leka po 1 toni hrane, odnosno 6.4 g /10kg hrane.

Ćurići u tovu:
640 g leka po 1 toni hrane, odnosno 6.4 g /10 kg hrane

Terapija traje 5-7 dana

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek umešan u hranu upotrebiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih antikokcidijalnih preparata.

Karenca

Meso: 14 dana

Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: u originalnom pakovanju 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

Rok upotrebe nakon mešanja sa hranom: iskoristiti odmah.

 

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: S obzirom na to da kokcidije postaju rezistentne kod duže upotrebe jednog kokcidiostatika, potrebno ih je menjati posle izvesnog vremenskog perioda.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ukoliko do toga dođe, kožu i sluzokožu odmah treba isprati sa vodom i sapunom, a oči isprati sa većom količinom vode. Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica. Posle svake primene leka treba oprati ruke.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Ostali podaci

Pakovanje:

Kesica od aluminijumske folije sa 10 g gotovog proizvoda.
Kesa od aluminijmske folije sa 1 kg gotovog proizvoda.
Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje pakovanje leka.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX59

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neococcyn WSP