Neositol

Category:

Description

Neositol

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Levamizol-hidrohlorid 75 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat  1.8 mg
Propilhidroksibenzoat  0.2 mg
Natrijum- metabisulfid  1.5 mg
Voda za injekcije do 1.0 mL

Indikacije: Terapija parazitskih oboljenja goveda, ovaca i svinja prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima želudačno-crevnih (Bunostonum spp, Chabertia spp, Cooperia spp, Haemonnchus spp, Nematodirus spp, Neoascaris spp, Oesofagostonum spp, Ostertagia spp, Strongyloides spp, Trychostrongilus spp. i Trichuris spp.) i plućnih nematoda (Protostrongilus rufescens i Dictiocaulus spp.) kod goveda i ovaca, kao i infekcija uzrokovanih nematodama (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp.) kod svinja.

Kontraindikacije: Preparat ne treba davati životinjama preosetljivim na levamizol. Ne sme se davati zajedno sa organofosfatima ili dietilkarbamazin-citratom i antihelminticima koji imaju efekat sličan nikotinu, kao sto su pirantel i metiridin, 14 dana pre, tokom, i 14 dana posle tretiranja. U slučaju pojave znakova preosetljivosti kao što su prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje, obustaviti terapiju i primeniti atropin. Preparat se ne primenjuje kod krava i ovaca u laktaciji. Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom. Ne primenjuje se kod drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan.
Lek se ne primenjuje kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.

Neželjena dejstva: Ponekad se na mestu aplikacije javi prolazan otok.Veoma retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti, prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje. U takvim slučajevima treba primeniti atropin. U toku primene leka moguća je pojava kašlja, količnih bolova, dijareja i kolapsa.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce i svinje.

Doziranje i način primene: Govedima i ovcama lek se aplikuje jednokratno, subkutano a svinjama jednokratno intramuskularno.
Preparat se primenjuje u sledećoj dozi:
Goveda: 1mL/10kg t.m. (za goveda telesne mase 300kg i više,maksimalna doza iznosi 30mL)
Ovce:     1mL/10kg t.m. (ovce telesne mase veće od 90kg dobijaju maksimalno 6mL preparata)
Svinje:   1mL/10kg t.m. (za svinje telesne mase 150kg i više  maksimalna doza iznosi 15mL)

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Svinjama davati isključivo intramuskularno. Kod životinja sa jakom infestacijom primenu leka treba ponoviti posle 2-4 nedelje.
Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon primene preparata treba neškodljivo ukloniti izmet ili stado prebaciti  na drugi pašnjak.

Karenca: Meso lečenih životinja nije za ishranu ljudi 28 dana od primene leka. Ne koristi se kod životinja čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Levamizol se ne koristi istovremeno, kao ni dve nedelje pre i posle primene antihelmintika i ektocida na bazi organofosfata i antihelmintika dietilkarbamazina, pirantela i morantela jer ovi lekovi pojačavaju toksični efekat levamizola. Levamizol inhibira vezivanje rifamicina za proteine krvne plazme.
Kod goveda trostruka terapijska doza dovodi do pojave tipičnih znakova intoksikacije, a kod svinja i ovaca četvorostruka terapijska doza.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može primenjivati u graviditetu ali treba izbegavati njegovu primenu u poslednjem mesecu graviditeta. Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji ako se mleko koristi za  ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom moguće su reakcije preosetljivosti. Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Posle primene leka, ruke dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergija. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti zatražiti lekarsku pomoć.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:  Lek upotrebiti odmah.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01

Pakovanje: Bočica od 20 mL, 50 mL i 100 mL.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neositol