NEOBENDAZOLE P

Category:

Description

NEOBENDAZOLE P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g praška za oralnu upotrebu sadrži

Aktivna supstanca:

Albendazol 100 mg

Pomoćna supstanca:

Kalcijum-karbonat (Stočna kreda) do 1 g

Indikacije

Lečenje parazitskih infekcija goveda i ovaca prouzrokovanih osetljivim gastrointestinalnim i plućnim nematodama, trematodama i cestodama.

Goveda

Nematode (valjkasti crvi)

-Gastrointestinalne nematode: (Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp. )
-Plućne nematode: (Dyctiocaulus viviparus), Trematode (metilji): Fasciola hepatica (veliki metilj), Dicroecelius dendriticum (mali metilj), Cestode (pantljičare): Monezia spp.

Ovce

Nematode (valjkasti crvi):

-Gastrointestinalne nematode: (Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp. )
-Plućne nematode: (Dyctiocaulus viviparus), Trematode (metilji): Fasciola hepatica (veliki metilj), Dicroecelius dendriticum (mali metilj), Cestode (pantljičare): Monezia spp.

Kontraindikacije:

Lek se ne daje životinjama za koje je poznato da su preosetljive na albendazol, te životinjama za vreme priploda i tokom prvih 45 dana graviditeta.

Neželjena dejstva:

Izuzev mogućih reakcija preosetljivosti, kada se primeni u terapijskoj dozi, lek ne ispoljava druge neželjene efekte.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja

Goveda, ovce

Doziranje i način primene

Lek se (umešan u hranu ili u vodi za piće) primenjuje jednokratno, peroralno,u dozi koja iznosi za:

Goveda

Gastrointestinalne i plućne nematode, cestode, trematode

Dicrocelium dendriticum (mali metilj, zreli oblici):
20 g/250 kg t.m. ili 40 g/500 kg t.m..(ekv. 7.5 mg albendazola/kg t.m.)

Fasciola hepatica (veliki metilj, zreli oblici):
25 g/250 kg t.m. ili 50 g/500 kg t.m. (ekv. 10 mg albendazola/kg t.m.)

U kontroli fascioloze, u slučaju potrebe (kontinuirana izloženost ili infekcije jačeg intenziteta) tretman se može ponoviti za 3-4 nedelje.

Ovce

Gastrointestinalne i plućne nematode i cestode
2.5 g/50 kg t.m. (ekv. 5 mg albendazola/kg t.m.)

Trematode (mali metilj i zreli oblici velikog metilja)
3.75 g/50 kg t.m. (ekv. 7.5 mg albendazola/kg t.m.)

Hronična metiljavost:
5 g/50 kg t.m. (ekv. 10 mg albendazola/kg t.m.)

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka

Kod pojedinačnog tretmana 50 g leka razmutiti u 1 l vode i naliti životinji u usta. Ovako pripremljena smeša zapremine od 1 l je dovoljna za lečenje jednog goveda od 500 kg ili (podeljena na 10 delova po 100 ml) za 10 ovaca prosečne telesne mase od 50 kg.

Pre svake  primene, odmerenu količinu leka umešati u manju količinu hrane koju životinje mogu da konzumiraju u kraćem vremenskom periodu, i za to vreme ukloniti svu ostalu nemediciniranu hranu. Ukoliko se tretira veći broj životinja, radi preciznijeg doziranja treba ih grupisati po sličnoj telesnoj masi.

Karenca

Goveda       Meso: 14 dana
                    Mleko: 84 sata

Ovce            Meso: 7 dana

Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: Upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle umešavanja u hranu ili suspendovanja u vodi za piće: Upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Lek primenjivati samo kod onih kategorija životinja za koje je indikovan. Lek se ne sme razblaživati ili mešati sa drugim lekovima.

Posebne mere prdostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Prilikom pripremanja medicinirane hrane ili vode za piće, kao i same primene, treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluznicama, naročito očima. Ukoliko dođe do toga, oči treba odmah isprati većom količinom vode. U slučaju pojave određenih simptoma (osip po koži ili otok usana i lica) potražiti savte i pomoć lekara.

Za vreme rukovanja ili primene leka, treba nositi gumene rukavice i nakon toga oprati ruke.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

– suviše čestu i ponovljenu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda
– subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotreba nekalibrisanog dozera

Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se ne primenjuje u toku prvih 45 dana graviditeta, a može se bezbedno koristiti za vreme laktacije.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Albendazol ima relativno veliki terapijski indeks, životinje dobro podnose lek. Ponavljana primena doze od 75 mg/kg kod goveda jednom sedmično tokom osam nedelja nije dovela do pojave toksičnih efekata. Kod ovaca, toksični efekti nisu zabeleženi prilikom primene jednokratne doze od 100 mg/kg t.m.

Inkompatibilnost

Lek se ne sme razblaživati ili mešati sa drugim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Ostali podaci

Pakovanje: Lek je dostupan u pakovanju od 500 g. Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: tripleks kesa (PET/AL/PE)

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept doktora veterinarske medicine.

ATC vet kod: QP52AC11

PROIZVOĐAČ: “FM PHARM” d.o.o.

Senćanski put bb, Subotica, Srbija